Nieuwsbericht

02okt PERSBERICHT - Dag van de Groninger Geschiedenis

De Dag van de Groninger Geschiedenis, op zaterdag 4 oktober a.s., heeft als thema ‘Vriend & Vijand’ en dat is te merken. Zo zal Albert Secuur in zijn openingsact een idee geven hoe oorlog ontstaat. Veel andere programmaonderdelen spelen eveneens in op het thema. Op het hoofdpodium herleven bijvoorbeeld de Timbertown Follies, in de Eerste Wereldoorlog een revue, waarmee geïnterneerde soldaten  uit het Engelse Kamp  landelijk furore maakten. Voor wie er nog meer van wil weten: naast deze voorstelling door ‘Stichting Peerd’ en ‘Stranger Things Have Happened’ is de documentaire te zien die Leo van Maaren over de Timbertown Follies maakte.

De Eerste Wereldoorlog staat ook centraal in veel van de lezingen. Mineke Bosch spreekt over de vrouwen die in 1915 met Aletta Jacobs vochten voor de vrede, Henk Wierts over Oost-Groninger smokkelarij, Albert Buursma over maritiem Groningen en Egge Knol over Rottumeroog in staat van beleg. Zoals u weet is de hond de beste vriend van de mens. Als vijand komt hij aan bod in een lezing van Minie Baron over hondsdolheid.

Het treinverkeer tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt belicht op een tentoonstelling, verzorgd door het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum uit Zuidbroek. Verder zijn er mini-exposities over gedenkborden, herinnerend aan die oorlog (Groninger Museum), en over historisch wapentuig uit veel vroegere perioden (Grijpma Antiquairs). Kennis van oud schrift kunt u opdoen in een minicursus rond de Slag bij het Bollemeer (1669). Bovendien debatteren deskundigen onder leiding van Bram Douwes over controversiële Groningers als Ubbo Emmius en majoor Thomson.

Een busexcursie o.l.v. Jan van den Broek voert de deelnemers naar het Westerkwartier waar de vijand Caspar de Robles, ooit zetbaas van de Spaanse koning, toch ook wel wat goeds heeft betekend voor de waterstaat. In een andere antieke bus gaat Menno Wielinga als gids voor naar de omgeving van het vroegere Engelse Kamp.

Meer algemene programmaonderdelen zijn er ook. Voor het eerst is er een talkshow over nieuwe regionaal-historische boeken onder leiding van Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Op een filmset kunt u zich tegen een zelfgekozen historische achtergrond laten filmen door Anne van Slageren. Safari Joe en Cochon Bleu zorgen er met hun muziek intussen voor, dat de stemming er goed in blijft.

Uiteraard is er ook buiten de hoofdlocatie het nodige te doen. In de Zuiderhaven liggen de reddingsboot Gebroeders Luden, Luxe motor Drie Gebroeders  en het museumschip Emma. De eerste twee zijn te bekijken, met de laatste kunt u meevaren. Op het parkeerdek vindt u bovendien  de Onstwedder Gaarv’n met oude ambachten, bussen van het Nationaal Busmuseum uit Hoogezand, de modelspoorbaan van Nienoord en de Oldambtster poffertjeskraam.

Die kraam is een vaste waarde op de Dag evenals de informatiemarkt, de boekenmarkt en de Groninger Geschiedenisquiz.  Het zal de 28e keer zijn dat de Dag van de Groninger Geschiedenis gehouden wordt. Deze maakt deel uit van de landelijke Maand van de Geschiedenis.

Voor meer informatie en het exacte programma: www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Bijlage bij dit persbericht: het affiche van de Dag van de Groninger Geschiedenis 2014

Noot voor de redactie, niet voor publicatie – voor een toelichting op het programma kunt u bellen met Jona van Keulen of Patricia Ottay, tel. 050 599 2000.

Terug naar nieuwsoverzicht