Nieuwsbericht

18sep Jaarverslag 2013 Huis van de Groninger Cultuur

2013 was een bijzonder druk jaar voor het Huis. Het Huis heeft door de jaren heen een spilfunctie ontwikkeld binnen de streektaal- en historische activiteiten in Groningen. De stichting is aanpeerdjer van initiatieven rondom taal en geschiedenis en stimuleert en faciliteert organisaties die hierin actief zijn. Eén van de hoogtepunten van 2013 op taalgebied is de Dag van de Grunneger toal, uitgegroeid tot dé jaarlijkse streektaaldag van Groningen. Het Huis is ook organisator van de Pervinzioale schriefwedstried, de Veurleescup (i.s.m. Stichting Kostverloren), de cursussen Groninger taal en educatieve projecten als Klunderloa en de Grunneger leskisten. In 2013 zijn er ook nieuwe plannen in ontwikkeling zoals bijvoorbeeld het opzetten van activiteiten voor de Grunneger Meziek. In 2014 en 2015 wordt hier verder vorm aan gegeven.

Een ander speerpunt voor het Huis is Geschiedenis. Het Huis heeft in de organisatie van de Dag van de Groninger Geschiedenis een belangrijke rol. Financieel en inhoudelijk is het Huis betrokken bij www.hetverhaalvangroningen.nl. Vanuit het Activiteitenbudget biedt de stichting in 2013 financiële steun aan een groot aantal organisaties in het kader van publicaties, tentoonstellingen, films, multimedia etc. Het jaarverslag 2013 geeft een overzicht van de belangrijkste projecten en activiteiten van het Huis van de Groninger Cultuur in 2013.

Nieuwsgierig? Kijk hier voor de digitale versie van het jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Huis van de Groninger Cultuur

Terug naar nieuwsoverzicht