Nieuwsbericht

01nov Dou mit aan de 20e Pervinzioale Schriefwedstried 2016

t Huis van de Groninger Cultuur en Stichting t Grunneger Bouk nuigen joe hierbie mit te doun aan de twintegste Pervinzioale Schriefwedstried.

Der binnen twij categorieën:
- 13 t/m 17 joar proza/poëzie en
- 18 joar en older proza/poëzie

Reglement

Ie maggen maximoal 2 verhoalen of 4 gedichten per persoon inzenden. Veur wel zowel verhoalen as gedichten insturen wil, is t maximum 1 verhoal en 3 gedichten.

t Aantal woorden per verhoal is maximoal 1000 woorden.

Inzendens mouten schreven wezen in de Grunneger toal. Dat mag in ale varianten: noord, oost, west, Stad.

Dailnemers goan akkoord mit t ploatsen van heur inzonden waark in n verzoamelbundel. Hierin worden de prieswinnende biedroagen opnomen.

Organizoatsie beholdt zok veur om bie t soamenstellen van de bundel de spellen aan te pazen volgens de regels dij opsteld binnen deur Prof. Dr. Siemon Reker in Groninger Spelling (1984) en t Zakwoordenboek Gronings-Nederlands/Nederlands-Gronings (5e drok, 1998), zunder dat t kerakter van t verhoal of gedicht aantast wordt. De jury krigt de biedroagen onder ogen zo as ze instuurd binnen. Ie kinnen de spellensregels ook roadplegen op www.groningsonline.nl of (beknopt) as pdf hier te downloaden.

Inzendens blieven aigendom van de schrievers. Over d’oetslag kin nait correspondeerd worden.

Inzendens kinnen tot 15 feberwoarie 2016 digitoal stuurd worden noar info@grunnegercultuur.nl

t Verhoal of gedicht mout als Worddocument in n apaarte bieloage mitstuurd worden. Vermeld in de e-mail én in de bieloage joen noam, adres, postcode en woonploats, telefoonnummer en leeftied.

Priesoetlangen vindt 22 april 2016 ploats bie RHC Groninger Archieven in Stad. Ale dailnemers zellen doarveur nuigd worden.

Foto's Pervinzioale Schriefwedstried 2014 op Flickr.

 

Terug naar nieuwsoverzicht