19-03-2014

Taalconferentie onderwijs Uithuizen

Jan Millenkampconferentie over taal in Uithuizen voor primair en voortgezet onderwijs met onder meer workshops en een taalmarkt. Het thema voor deze conferentie is Taalbewusteloosheid. Leerkrachten kunnen op deze dag ook kennismaken met de projecten Klunderloa en de Grunneger leskist van het Huis van de Groninger cultuur.

De organisatie is in handen van schoolbestuur Lauwers en Eems. Voor meer informatie kijk op de website van Lauwers en Eems.

Terug naar agendaoverzicht