17-05-2014

Schrieversdag Kunstgaang Kaampke

Nog nooit een gedicht of verhaal geschreven? Proberen kan een uitdaging zijn! De Schrieversdag begint om 9.30 uur en duurt tot omstreeks 16.00 uur. Locatie is dorpshuis Bij Jacobus aan de Borgweg 7/9 in Zeerijp.  De bijdrage voor deze dag is € 8,50 voor deelnemers en luisteraars, inclusief koffie/thee, een drankje, soep en broodjes. Na de lunch is er een bezoek gepland aan de Sint-Jacobuskerk die tegenover het dorpshuis staat.

Opgave vooraf is verplicht. Alleen komen luisteren kan ook!

Regels voor die dag: Om iedereen een gelijke kans te geven haar of zijn schrijfwerk voor het voetlicht te brengen, krijgt iedere deelnemer vijf minuten voor een gedicht en zeven minuten om een verhaal voor te lezen. Als er tijd over is beginnen we van voren af aan, dan krijgt iedereen een gelijke kans en blijft de vaart erin.

Opgeven met telefoon 0596-551369 of e-mail: info@kunstgaangkaampke.nl
Voor meer informatie kijk op de website van Kunstgaang Kaampke.

Terug naar agendaoverzicht