Toal en Taiken

Toal en Taiken (1983) is een tweemaandelijks streektaaltijdschrift van Stichting t Grunneger Bouk. Het is het grootste streektaaltijdschrift van Nederland. In het magazine is aandacht voor Groninger taal en geschiedenis, literatuur, muziek, toneel en taalkunde. Het tijdschrift verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van ruim 5000 exemplaren.

Website: Toal en Taiken