Stichting Oorlog- en Verzetscentrum groningen

OVCG is een documentatie- en informatiecentrum dat zich richt op de geschiedenis en herinnering van de Tweede Wereldoorlog in de stad en de provincie Groningen. OVCG is het afgelopen decennium gegroeid tot een erkend educatief en expertisecentrum. De belangstelling van talrijke particulieren voor ‘de oorlog’, en van regionale, landelijke en internationale instellingen voor samenwerkingsprojecten is nog altijd groeiende.
Naast educatie als belangrijk speerpunt brengt OVCG diverse publicaties uit en initieert zij projecten, zoals de virtuele reconstructie van het Scholtenhuis, oral history-projecten en de jaarlijkse actie ‘Niet weggooien!’. OVCG werkt regelmatig samen met landelijke organisaties als het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, het NIOD en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
OVCG verzamelt oorlogsmateriaal, maar is geen museum. Wel organiseert zij met de collectie (voorwerpen, foto’s, documenten, affiches etc.) jaarlijks tentoonstellingen en manifestaties.

Website OVCG

Verwante websites:
Scholtenhuis
OVMG Educatief
Groningen Bevrijd