RHC Groninger Archieven

Het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven is hét archief- en informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Naast een grote bibliotheek liggen hier vele particuliere en overheidsarchiefstukken en uitgebreide verzamelingen beeldmateriaal (prenten, kaarten, tekeningen en foto’s) en filmmateriaal (film, video en geluidsbanden). De stukken zijn raadpleegbaar in de studiezaal en ook digitaal is een groot deel beschikbaar gesteld. Het RHC Groninger Archieven ook organisator van diverse activiteiten op regionaal historisch gebied, zoals o.a. cursussen, lezingen en met andere historische organisaties organiseert zij  de jaarlijkse Dag van de Groninger Geschiedenis.  De archieven werken jaarlijks mee aan
verschillende (regionale) ztv-programma’s en tentoonstellingen.

Website RHC Groninger Archieven