Bureau voor Groninger Taal en Cultuur

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) is een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen. Doelstelling van het BGCT is bezig zijn met onderzoek naar het Gronings en de streektaalgebonden cultuur in het heden en verleden. Om de belangstelling voor het Gronings te vergroten vervult het Bureau ook de functie van vraagbaak en het uitwisselen van kennis met betrekking tot de Groninger taal. Aan het BGTC is de hoogleraar Groninger taal en cultuur verbonden en de streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen.

Website: BGTC