Platform Culturele Organisaties

Het Platform Culturele Organisaties is een overlegorgaan tussen verscheidene Groninger culturele organisaties. Via het platform hopen de aangesloten organisaties de kennis en activiteiten van deze organisaties toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Men hoopt in culturele kwesties gezamenlijk op te treden of samen culturele activiteiten te organiseren. Het streven is om twee keer per jaar een platformoverleg te hebben, en waar nodig wordt ook nog een overleg per sectie (taal, geschiedenis, kunstzinnige uitingen, gewoonten en gebruiken) belegd.