Levend Erfgoed Groningen

'De Paardenkeuring op de Grote Markt op de 28ste augustus' - Otto Eerelman, 1920. 'De Paardenkeuring op de Grote Markt op de 28ste augustus' - Otto Eerelman, 1920.

Groningen is een provincie met veel ‘levend erfgoed’. Denk aan tradities bij feestdagen, oude kinderspelen en rituelen bij begraven, maar ook lokale recepten en liedjes en muziek die worden overgedragen van generatie op generatie. Streektaal heeft een belangrijke plaats binnen het immaterieel erfgoed. Het Huis van de Groninger Cultuur gaat samen met de Verhalen van Groningen in 2015 veel aandacht besteden aan levend erfgoed in stad en provincie Groningen.

Als een van de weinige provincies in Nederland is er in Groningen nog geen overzicht. De stichting Het Huis van de Groninger Cultuur en De Verhalen van Groningen willen hierin verandering brengen en ervoor te zorgen dat ook de provincie Groningen haar bijdrage levert aan de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). VIE draagt tradities voor voor de UNESCO wereldlijst van immaterieel erfgoed.

We willen met dit project aan de hand van de website www.levenderfgoedgroningen.nl en activiteiten meer aandacht genereren in Groningen voor typisch Groningse tradities. Doel is om de kennis hierover (in de historische context geplaatst) goed onder de aandacht te brengen van de Groningers zelf en om verhalen op te halen hierover. ‘Levend erfgoed’ is immaterieel erfgoed. Het omvat onder meer sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen. Een bijzonder en belangrijk kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en dat het belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.