De Verhalen van Groningen

In samenwerking met de Provincie Groningen heeft een aantal samenwerkende erfgoedorganisaties in 2007 het initiatief genomen verhalen over het Groninger culturele erfgoed te bundelen in de website www.hetverhaalvangroningen.nl. De betrokken organisaties zijn Huis van de Groninger Cultuur, RHC Groninger Archieven, Biblionet Groningen, Bureau Groninger Taal en Cultuur (RUG), Groninger AudioVisueel Archief, Groninger Forum, Groninger Landschap, Groninger Museum, Libau, Museumhuis Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken. Het idee is dat erfgoedorganisaties zich naast de presentatie middels tentoonstellingen, publicaties en activiteiten ook via het digitale medium kunnen presenteren. In 2013 is de naam Het Verhaal van Groningen veranderd in De Verhalen van Groningen en de website is vanaf dan www.deverhalenvangroningen.nl .

In afstemming met de organisatie van De Verhalen van Groningen en in samenwerking met de erfgoedorganisaties wil het Huis van de Groninger Cultuur initiatieven ontwikkelen om ook meer historische verhalen in de streektaal te plaatsen bij de verschillende thema’s van de website. Ook wordt aandacht besteed aan het geven van informatie over (de geschiedenis van) de Groninger streektaal.

Website: www.deverhalenvangroningen.nl