Pergram 2017

15:00 uur 15:30 uur Lezen Ingeborg Nienhuis & Abel Darwinkel - Uitspraak woorden in het Gronings & Drents

Vroag & Antwoord: hou worden telwoorden ien t Drìnts of Grunnegs van joen woonploats realizeerd?

Abel Darwinkel Abel Darwinkel

Noar veurbeeld van n onderzuik dat Siemon Reker ien tachteger joaren binnen Grunnen begon, werden ien de periode 2012 tot en mit 2015 ien t Grunneger en t Drìntse toalgebied enquêtes òfnomen onder dialectsprekers. Mit dank aan Dagblad van t Noorden, RTV Drenthe en RTV Noord konden dailnemers verkregen worden – mit succes. Honderden woordenliesten werden analyseerd. Hiermit begon n langer lopend onderzuik, woarmit poogd wer om n beeld te kriegen van de tegenwoordege stoat van t Grunnegs en t Drìnts zoas dat sproken wordt binnen ons toalgebied.

Ien Drìnte waren mitwaarkers van t Huus van de Taol verantwoordelk veur de dataverzoameling en -analyse en ien Grunnen waren dat de mìnsen van Rijksuniversiteit Groningen (RuG), oet noam van t Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC).

De lezing en òfsloetende ‘krougkwis’ over dit onderwaarp worden verzörgd deur Abel Darwinkel en Ingeborg Nienhuis. Ter gelegenhaid van t tienjoareg bestoan van t Huus van de Taol binnen onderzuiksrezeltoaten bundeld en t boukje kinnen joe vergees bemachtegen tiedens de Dag van de Grunneger Toal.

www.greunenkriek.nl

www.huusvandetaol.nl

Ingeborg Nienhuis. Foto: Jan Glas Ingeborg Nienhuis. Foto: Jan Glas

Terug naar programma