Giny Hartman

Giny Hartman (Nij-Scheemde, 1944) schrift geregeld verhoalen en gedichten in Toal en Taiken in t Oldambtsters. Dou ze op heur drijentwintegste mit man en kind noar Bonaire verhoesde nam ze ale boukjes van Jan Boer mit, las ze veur en vertoalde ze. Hier ontdekte ze hou poëtisch t Grunnegs klinkt as je t veurlezen. Weerom in Grunnen begon ze zulf in t Grunnegs te schrieven. In 2010 won ze twij priezen bie de Grunneger schriefwedstried in n Daam.